پودر زغال سنگ – Coal
این محصول از آسیاب کردن زغال سنگ طبیعی به دست آمده و عموما در صنعت ریخته گری کاربرد دارد.

پودر زغال سنگ