شرکت گام تِک تبریز
اولین کارخانه تولید کننده صمغ گزانتان در خاورمیانه

این موسسه در دو بخش مهندسی و علوم زیستی (به ویژه میکروبیولوژی) به خریداران و سرمایه گذاران پروژه های بیوتکنولوژی، صنایع غذایی و دارویی کشور، مراکز پژوهش دولتی و خصوصی، سایر مراکز ذینفع و علاقمندان ارائه خدمات می نماید.

بخشی از فعالیت های این موسسه :
  • بیوتکنولوژی پلی ساکاریدها
  • تولید صنعتی کیتین کلوئیدی
  • تولید نیمه صنعتی پکتین
  • کلکسیون سویه های صنعتی مولد پلی ساکاریدها
  • تولید صنعتی صمغ گزانتان
کارخانه :

کیلومتر ۳۵ جاده تبریز- آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی

تلفن: ۷-۴۳۲۹۴۴۵ -۰۴۱۲