شرکت پارس پالایش اروند
این شرکت به منظور ارایه خدمات مدیریت پسماند عملیات حفاری با استفاده از روش جبران زیستی (Bioremidation) در سال ۱۳۹۱ تاسیس گردید.

استفاده از سیستم های بیولوژیک جهت حذف آلاینده های آلب محیط زیست به نحوی که هیچ خطری برای انسان و اکوسیستم ایجاد نشود. محصول این فرایند بیولوژیکی مواد معدنی، بیوماس سلولی و متابولیت های بی خطر است که از آنها محصولات دیگری همچون هرموس و غیره تولید می شود. امروزه درمان زیستی به دلیل تمام محاسنی که در مقایسه با روش های دیگر دارد از جمله کاهش هزینه های اقتصادی و عدم تولید مواد مضر به عنوان روش ارجح و کارآمد تصفیه انتخاب می شود، به گونه ای که روز به روز بر وسعت مطالعات و پژوهش های این روش افزوده می گردد. در حالی که در روش های مرسوم به جای تصفیه عملا جداسازی فیزیکی انجام می گردد و در نهایت با دفن آن مشکلی از آلودگی محیط زیست حل نخواهد شد، مضافا اینکه هزینه های قابل توجهی نیز صرف می گردد.

شرکت پارس پالایش اروند