شرکت درین حفار اروند

این شرکت به منظور تهیه، ذخیره سازی و حمل مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع حفاری نفت و گاز در شهر اهواز در زمینی به مساحت ۴۵۰۰۰ مترمربع احداث گردیده و مشغول فعالیت است. این مجموعه با بهره گیری از امکانات وسیع به شرح زیر وظیفه تامین مواد شیمیایی حفاری موردنیاز در ۴۶۰ حلقه چاه نفت در مناطق نفت خیز جنوب و همچنین صادرات مواد گل حفاری را عهده دار می باشد.

درین حفار اروند

۲۰۰۰۰مترمربع انبارهای مسقف جهت نگهداری مواد گل حفاری

تعداد ۲۰ دستگاه تریلی، کامیون و کامیونت

۱۹۰۰ مترمربع پارکینگ ماشین های سبک و سنگین و تعمیرگاه

۸۰۰ مترمربع سایت اداری و آموزشی

رستوران، مهمانسرا و استراحتگاه کارکنان و سایر امکانات رفاهی

۳۰۰۰ مترمربع فضای سبز

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد شیمیایی و سیالات حفاری

نشانی :

اهواز، کوت عبدالله، پیچ خزامی، خیابان دانشکده نفت، بلوار درین

تلفن:۳۵۵۵۴۸۴۰(۰۶۱)        فکس:۳۵۵۵۸۵۴۴(۰۶۱)