سوابق کاری و قراردادها

تأمين مواد گل حفاري شركت نفت و گاز ايران در اقصي نقاط كشور

تأمين بنتونيت گندله سازي صنايع فولاد (فولاد مباركه، اصفهان، گل گهر سيرجان، خوزستان و اردكان)

تأمين بنتونيت ريخته گري صنايع ماشين سازي (ماشين سازي و تراكتورسازي تبريز)

تأمين بنتونيت مورد نياز پروژه هاي سدسازي

تأمين بنتونيت مورد نياز پروژه هاي مترو كشور

تأمين آهك هيدراته پالايشگاهها و نيروگاهها و ساير صنايع كشور

صادرات مواد به اکثر کشورهای منطقه