دفتر مرکزی

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان سرافراز، خیابان دوم، پلاک ۴، طبقه اول – کدپستی : ۱۵۸۶۸-۱۵۵۱۵

تلفن:۸۸۷۳۷۸۲۲-۸۸۵۴۰۳۳۹(۰۲۱)

فکس:۸۸۵۴۰۲۹۶(۰۲۱)

email: info@doreenkashan.com

کارخانه کاشان

۵۵۳۳۸۰۷۱-۲(۰۳۱)