Bentonite OCMA

Bentonite OCMA

 

Bentonite API

Bentonite API

 

بنتونایت سدسازی – Bentonite for Dam construction

بنتونایت سدسازی قابل استفاده در دیوار آب بندها، ساختن بتن پلاستیک و … می باشد. این بنتونایت با بهترین کیفیت و طبق استانداردهای تعریف شده از طرف مشتری قابل تولید است.

Bentonite Dam

 

بنتونایت حفر تونل – Bentonite for Tunnel boring

این نوع خاص از بنتونایت در آب بندی دیوار های تونل و عایق کاری و جلوگیری از ریزش دیواره ها مورد استفاده میباشد.

Bentonite - Tunel

 

بنتونایت ریخته گری – Bentonite for Molding

بنتونایت به دلیل خواص نرم بودن، تورم پذیری و چسبندگی کاربردهای زیادی دارد، ماسه ریخته گری به تنهایی قابلیت چسبندگی ندارد و در موقع ریخته گری و یا قبل از آن از هم پاشیده می شود که برای جلوگیری از این مشکل مقدار ۱۵% بنتونایت به ماسه ریخته گری اضافه می شود.

Bentonite for Molding

 

Bentonite for Molding – Premium grade

Bentonite for Molding -Premium grade

 

بنتونایت گندله سازی – Bentonite for Molding – Premium grade

از خاصیت چسبندگی بنتونایت برای گلوله کردن سنگ آهک کنستانتره استفاده می شود. برای این منظور بنتونایت را به صورت مرطوب با کنستانتره سنگ آهن مخلوط کرده و از روی صفحه مدور گردان عبور می دهند.

Bentonite for Molding -Premium grade