آزمایشگاه و کنترل کیفیت

واحد تضمین کیفیت شرکت درین کاشان، محصولات خود را طبق استانداردهای جهانی OCMA، API و ASTM زیر نظر مهندسین متخصص و تکنسین های با تجربه انجام می دهد و با استفاده از مدرن ترین دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی در شهرهای (تهران، تبریز، کاشان، سمنان، گرمسار و اهواز) توانسته به عنوان یکی از قوی ترین مراکز آزمایشگاهی معدنی و شیمیایی در ایران بازوی توانمند و مطمئنی جهت کسب رضایت مشتریان این شرکت باشد؛ به طوری که محصولات و مواد اولیه این شرکت به کرات در آزمایشگاه های معتبر ایران و خارج از کشور مورد تایید قرار گرفته اند و با توجه به همکاری گسترده با شرکت نفت در طی چهل سال گذشته تاییدیه های ارزشمند بسیاری از آزمایشگاه های شرکت نفت ایران اخذ نموده است.

آزمایشگاه درین کاشان

دارنده گواهینامه ISO 9001 در مدیریت کیفیت

دارنده گواهینامه ISO 14001 در سیستم مدیریت زیست محیطی

دارنده گواهینامه OHSAS 18001 در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

دارنده گواهینامه ISO/TS 29001 در سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

دارنده گواهینامه HSE-MS در سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست صنایع نفت، گاز و پتروشیمی